Professional Image Institute

Profil

Image Institute se svým zaměřením orientuje zejména na 3 důležité oblasti v rozvoji osobnosti, a to na doladění a vylepšení vzhledu v souvislosti s potřebami klientů a vnitřními kvalitami, dále na harmonizací metabolizmu a tím vylepšení zdraví, postavy, energie i psychiky a v neposlední řadě na pomoc při poznávání potenciálu a myšlenkových vzorců u klientů, které jim pomůže při sebepoznávání, seberealizaci i ve vztazích.

Stěžejní místo mezi kurzy, které Image Institute pořádá pro vzdělávání image konzultantů, je jednoleté studium Image Academy. V letech 2001 – 2009 institut také pořádal mezinárodní konference po image konzultanty, kde přednášeli zkušení zahraniční i čeští lektoři.

Pro firmy Image Institute školí a vede workshopy zejména na téma psychologie komunikace vzhledem či profesionální image.

Image Institute staví na vědomostech a zkušenostech Ing. Anny Nandrážiové.

Anna svojí profesionální kariéru image konzultantky začala v roce 1995. Na tuto profesi se připravovala zejména školením v USA, Německu a Nizozemí. V roce 1997 začala spolupracovat s americkou poradenskou institucí Beauty For All Seasons, Inc. jako mezinárodní trenér.

V květnu 2000 se stala členem prestižní AICI se sídlem v USA, složila certifikační zkoušky a v letech 2000 – 2009 se účastnila konferencí AICI v USA (i jako lektor). V květnu 2002 v Chicagu obdržela Jane Segerstrom International Award za vzdělávání image poradců v Evropě.

Anna Nandrážiová je aktivní konzultantkou, trenérkou a lektorkou v profesionálním image poradenství. Vyškolila mnoho image konzultantů, vedla semináře na konferencích a ve firmách. Má širokou osobní klientelu. Její odborné články byly publikovány v časopisech Linda, Beauty Fórum, K+K, Hair and Beauty, Kadeřnické a kosmetické praxe, Hospodářské noviny, Mladá fronta dnes a jiné. Anna také vede semináře v Moderátorské škole D3.

Anna se dlouhodobě zajímá také o výživu a rozvoj osobnosti. Od roku 2005 studuje na Univerzitě nové doby v Praze, od roku 2008 se ve Švýcarsku účastní výcviku u Burkhardta Kiegelanda a od roku 2001 se účastní mnohých kurzů Evropské školy Feng Shui. Při sestavování plánu výživy pro úpravu metabolizmu, postavy a zdraví pro své klienty, které se vytvářejí na základě rozboru krve a zdravotního stavu, spolupracuje s německými lékaři a odborníky metabolic balance®.

V roce 2011-2012 Anna začala studovat u Heidi Berger metodu práce s nevědomím Voice Dialog, ve studiu nyní již druhým rokem pokračuje u zakladatele Individual Systemics ® Artha Wittemana a jeho ženy Veety.


Navstivte nase nove stranky
zpetksobe.cz